Skip to main content

چرا افزایش موجودی در حساب پم مثبت است اما بازده منفی؟

آیا این مطلب مفید بود؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند

Return to top

سوالات بیشتری داشته باشید:

با ما تماس بگیرید: 

+44 2045 77151